Privacy Policy

  1. TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13. és 14. pontjában meghatározott feltételek alapján a_WYSER EOOD (a továbbiakban „WYSER” vagy „Társaság”) tájékoztatja Önt a Wyser weboldalon (a továbbiakban „Weboldal”), más cégek weboldalain és közösségi oldalakon, e-mailben történő regisztráció során vagy az egyik ügynökséggel folytatott interjú alkalmával a felnőtt korú pályázók által szolgáltatott személyes adatokkal való kommunikáció és azok átadásának céljáról, módjáról és területéről.

    1. A FELDOLGOZÁS CÉLJA A GI WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, A PÁLYÁZÓK KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA, ÉS A JOGALAPOK

1.1. Az Ön adatait az alábbi módokon szerezzük be: – amikor Ön a Wyser weboldalon
– e-mailben
– ügynökségeinken keresztül

– külső weboldalakon vagy közösségi oldalakon regisztrál.

1.2. Az Ön adatait a Wyser weboldalon keresztül regisztrálás céljából dolgozzuk fel, ha válaszol egy weboldalon közzétett álláshirdetésre, vagy álláspályázóként önként jelentkezik a weboldalon.

1.3. A személyes adatainak a 1.2. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

1.4. Az Ön adatait akkor dolgozzuk fel, ha válaszol egy konkrét meghirdetett álláshelyre, illetve önkéntes pályázás esetén a pályázók keresése és kiválasztása céljából, pontosabban:

a. harmadik fél ügyfélvállalatunknál történő közvetlen elhelyezkedéshez b. a WYSER-nél történő közvetlen elhelyezkedéshez.

Az Ön adatait azért dolgozzuk fel, hogy hagyományos vagy automatikus kapcsolatfelvételi módszerekkel üzeneteket küldhessünk Önnek, ideértve az adott álláshelyhez kapcsolódó képzési programokról szóló üzeneteket is, függetlenül attól, hogy annak finanszírozása valamelyik ügyféltársaságunk által, vagy szakmaközi finanszírozás útján történik.

Ha válaszol egy konkrét álláshirdetésre, akkor az Ön adatait a jövőbeli munkaerő-keresési és -kiválasztási eljárások céljából is feldolgozhatjuk, ha az adatok megadásakor vagy egy későbbi időpontban nem emel kifogást az ilyen adatkezelés ellen. Ha kifogásolná az ilyen adatkezelést, akkor az adatait csak azon konkrét kiválasztási eljárásban dolgozzuk fel, amelyre Ön pályázott.

1.5. A személyes adatainak az 1.4. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: szerződést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

1.6. Az Ön adatait feldolgozhatjuk annak érdekében is, hogy jogainkat bírósági eljárásban biztosítsuk, gyakoroljuk vagy megvédjük.

1.7. A személyes adatainak a 1.6. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdekünk.

Az Önre vonatkozó különleges kategóriájú személyes adatok feldolgozására alkalmazandó jogalap: a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja szerint jogaink bírósági eljárásban történő biztosítása, gyakorlása vagy megvédése.

2. AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI CÉLJAI ÉS A JOGALAPOK
2.1. Ha hozzájárulását megadja, az Ön adatait a következő további célokra is fel lehet

dolgozni:

а. a WYSER által kínált szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és reklámüzenetek (beleértve a képzési programokat, a karrierfejlesztést és a coachingot), vagy statisztikai tanulmányok, kutatások és/vagy piaci felmérések hagyományos (levélben és telefonhívásokkal) és automatizált kapcsolattartási módszerekkel (e-mail, SMS, multimédiás üzenet és azonnali üzenetküldő rendszerek)

b.а többi csoport-tagvállalat által az EU-n belül és kívül kínált szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és reklámüzenetek (beleértve a képzési programokat, karrierfejlesztést, coachingot, áthelyezési támogatást, személyzeti keresést és kiválasztást és a vezetők keresését), statisztikai tanulmányok, kutatások és/vagy piackutatások hagyományos (levélben és telefonhívásokkal) és automatizált kapcsolattartási módszerekkel (e-mail, SMS, multimédiás üzenet és azonnali üzenetküldő rendszerek)

2.2. A személyes adatainak a 2.1. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: az Ön által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint megadott hozzájárulás.

2.3. Természetesen az Ön adatainak a fent ismertetett célokra történő feldolgozásához adott hozzájárulása teljes mértékben opcionális. Ezért, ha Ön nem engedélyezi a fenti célokból történő adatfeldolgozást, az adatait kizárólag a fenti 1. pontban leírt célokra dolgozzuk fel.

3. A FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI, ADATFORRÁSOK ÉS A KÜLÖNLEGES ADATKATEGÓRIÁK KEZELÉSE

3.1. Csak példaként, a WYSER a személyes adatok alábbi általános kategóriáit kapja meg: keresztnév, középső név (ha van), vezetéknév, jelszó, születési idő, nemzeti azonosítószám (ha van), cím, e-mail cím és telefonos elérhetőségek, iskolai végzettség, munkatapasztalat és az önéletrajzában megadott és/vagy az egyik fióktelepünkön lefolytatott interjú során megadott egyéb információk.

3.2. A Wyser a szóban forgó adatokat Öntől és/vagy olyan harmadik felek által működtetett internetes oldalakról vagy közösségi oldalakról szerzi be, amelyeken a Wyser az álláshirdetéseit (saját vagy ügyfél-társaságai nevében) közzéteszi, vagy amelyen keresztül Ön megtekintheti a pályázói profilokat.

3.3. Ha Ön válaszol egy hirdetésre, vagy önként pályázik, akkor a weboldalon található adatlapon vagy telefonos interjú vagy valamelyik fióktelepünkön lefolytatott interjú során nyilatkozhat, hogy Ön valamelyik védett kategóriába tartozik-e. Ezek az adatok a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákba tartoznak, és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban kerülnek feldolgozásra.

3.4. Az Önre vonatkozó különleges kategóriájú személyes adatoknak az 1.2. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: az Ön által a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint megadott kifejezett hozzájárulás.

Ha nem adja meg hozzájárulását, nem tudjuk feldolgozni azon védett kategóriára vonatkozó adatokat, amelybe Ön tartozik.

3.5. Kérjük, hogy önéletrajzában ne adjon meg különleges adatkategóriákat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adatok, genetikai adatok vagy biometrikus adatok, amelyek alapján a személy egyértelműen azonosítható, vagy az Ön egészségére, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok).

4. ADATMEGŐRZÉSI IDŐSZAK

4.1. Ha az adatokat a WYSER weboldalon keresztül regisztráció céljából, illetve önkéntes jelentkezés esetén az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási célokra feldolgozzák, az adatokat a vállalati adatbázisba rögzítik, és a beviteltől vagy a weboldal utolsó elérésétől (hozzáférés, adatok frissítése vagy önéletrajzba betöltése) vagy az ügynökségekkel való legutóbbi kapcsolatfelvétel dátumától számított 30 hónapig megőrzik, kivéve, ha Ön az eredeti tárolási időszak lejártát megelőzően kérésre hozzájárul az adattárolás meghosszabbításához.

4.2. Ha az adatfeldolgozás a WYSER weboldalon történő regisztráció céljából, valamint az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási célokra, egy konkrét álláshelyre vonatkozó hirdetésre adott válasz alapján történik, amennyiben Ön kifogást emel az adatainak jövőbeli lehetséges kiválasztás céljából történő tárolása ellen, úgy az Ön adatait a vállalati adatbázisban rögzítjük, és a kiválasztási folyamat teljes időtartama alatt, negatív eredmény esetén pedig az eljárás lezárásáig tároljuk.

4.3. Amennyiben az adatfeldolgozás az 1. pontban leírtak szerint törvényes jogok biztosításával, gyakorlásával vagy védelmével kapcsolatos célokból történik, az adatokat egy történeti archívumba rögzítjük, és azokat a jogvita teljes időtartama alatt, valamint a fellebbezési határidő lejártáig tároljuk.

4.4. Amennyiben az adatfeldolgozás a 2.1. pontban leírt egyéb célokra történik, az adatokat a vállalati adatbázisban rögzítjük, és a 4.1. pontban megjelölt időszakig vagy addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

4.5. A fent említett megőrzési idők lejárta után az adatokat megsemmisítjük vagy anonimizáljuk.

5. AZ ADATKÖZLÉS JELLEGE ÉS A KÖZLÉS MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

5.1. A WYSER weboldalon a regisztrációs űrlapon csillaggal megjelölt adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a WYSER az 1. pontban leírtak szerint végre tudja hajtani az Ön regisztrációját. Ha a kért adatok szolgáltatását Ön megtagadja, a WYSER nem tudja végrehajtani az Ön regisztrációját a weboldalon keresztül.

5.2. A weboldalon található adatlapon csillaggal megjelölt adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a WYSER végre tudja hajtani az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási eljárásokat. Ha a kért adatok szolgáltatását Ön megtagadja, a WYSER az Ön álláspályázatát nem tudja figyelembe venni.

5.3. A fenti 2. pontban ismertetett adatok megadása nem kötelező. Ha ezeket az adatokat nem adja meg vagy nem adja meg hozzájárulását, ez nem befolyásolja az Ön regisztrációját a WYSER weboldalon, és nem akadályozza meg a WYSER-t abban, hogy a keresési és kiválasztási eljárásokat végrehajtsa.

6. FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

Az adatfeldolgozási eljárás a helyesség, törvényesség, átláthatóság és az adatok minimalizálása elvein alapul (tervezésbe beépített adatvédelem). Az adatokat manuálisan vagy automatizált módszerekkel lehet feldolgozni, ezzel lehetővé téve azok tárolását, feldolgozását és továbbítását; mindez olyan megfelelő technikai és szervezeti módszerekkel történik, amelyek garantálják a rendszerek és szolgáltatások biztonságát, titkosságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és ellenálló-képességét, valamint megakadályozzák az adatok elvesztését, megsemmisülését, illetéktelen megszerzését, nyilvánosságra hozatalát vagy jogellenes felhasználását, olyan észszerű intézkedések mellett, amelyek biztosítják azon adatok azonnali törlését vagy helyesbítését, amelyek nem alkalmasak arra a célra, amelyre azokat feldolgozni kívánják.

7. ADATÁTVEVŐK

7.1. Az Ön adatait csak a fent felsorolt célokra dolgozhatják fel a vállalati osztályok erre felhatalmazott alkalmazottai. A kérdéses alkalmazottak megfelelő működési utasításokat kaptak az általuk elvégzendő feladatokról.

7.2. A WYSER az 1. pontban leírt célokra a következő feleknek továbbíthatja az Ön személyes adatait:

– Ügyfélvállalatok vagy szervezetek

– Munkaügyi Minisztérium

– Állami szervek az aktív foglalkoztatáspolitikák vagy intézkedések tekintetében

– Más piaci szereplők társulások esetében

– Jogi tanácsadók

– Oktatási szervezetek

– Csoport-tagvállalatok Magyarországon vagy külföldön

A WYSER az Ön személyes adatait a fenti 3. pontban leírt célokra továbbíthatja a csoport- tagvállalatoknak Magyarországon vagy külföldön.

7.3. Személyes adatait kifejezetten adatfeldolgozóként megjelölt külső felek is feldolgozhatják, akik a WYSER számára az alábbiakat szolgáltatják:

– Weboldalkezelési és -karbantartási szolgáltatások

– Pályázói adatbázis-kezelési és -karbantartási szolgáltatások

– Nyilvántartási szolgáltatások

– Üzenetküldési szolgáltatások

– Piackutatási szolgáltatások

7.4. Az adatátvevők frissített listája elérhető a székhelyünkön vagy egy e-mail küldésével a hu.privacy@gigroup.com címre.

7.5. A pályázók által szolgáltatott személyes adatok nem adhatók ki. 8. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL

8.1. Az Ön adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli társaságoknak, konkrétabban a következőknek:

a.Argentínába és Svájcba, amelyek adatvédelmi szintjét az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke alapján kielégítőnek tartja

b.Brazíliába, Kínába, Kolumbiába, Hongkongba, Indiába, Montenegróba, Oroszországba, Szerbiába és Törökországba, feltéve, hogy a WYSER és az adatátvevő az Európai Bizottság által a GDPR 46. cikk 2. pont c) és d) bekezdése szerint elfogadott vagy jóváhagyott általános szerződési feltételeket írnak alá.

8.2. A védelmi szintek megfelelőségére vonatkozó határozatok a következő linkeken tekinthetők meg: Svájc: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentína: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

A WYSER által aláírt általános szerződési feltételek egy példányát e-mailben lehet igényelni a következő címen: hu.privacy@gigroup.com

9. AZ ÉRINTETT JOGAI
9.1. Az érintettek esettől függően a GDPR 15–22. cikkeiben leírt jogokkal rendelkeznek.

9.2. Pontosabban, az érintettek a GDPR 18. cikkében leírt esetekben kérhetik az adatkezelőtől az adataikhoz való hozzáférést, adataik törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését és az adattovábbítás korlátozását[1].

9.3. Az érintett bármikor, részben vagy egészben kifogást emelhet az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatfeldolgozás ellen.

9.4. Ha az adattovábbításnak a GDPR 20. cikke szerinti feltételei teljesülnek[2], az érintettek jogosultak az adatkezelő részére átadott adatok másolatát egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapni, és – ahol technikailag megvalósítható – kérhetik személyes adataiknak az egyik adatkezelőtől a másiknak történő átadását.

9.5. Az érintetteknek joguk van kérést benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (a szokásos tartózkodási vagy munkavállalási tagállamukban, vagy abban az államban, amelyben a feltételezett jogsértés történt).

9.6. Ezeket a jogokat az alábbiakban megadott címre megküldött írásbeli értesítéssel vagy a következő címre megküldött e-mail üzenettel lehet gyakorolni: hu.privacy@gigroup.com. Ha az erre irányuló kérelmet elektronikus úton nyújtják be, akkor az adatokat általánosan használt elektronikus formátumban fogják kiadni.

10. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
10.1. Az érintettnek jogában áll bármikor visszavonni az általa megadott hozzájárulást,

ehhez egy e-mailt kell elküldeni a hu.privacy@gigroup.com címre.

10.2. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt az Ön által megadott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

11. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
A személyes adatok kezelője a WYSER EOOD, jogi képviselőjének személyében.

12. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen léphet kapcsolatba: Piazza IV Novembre n. 5,

20124 Milano, vagy e-mailben: dpo@gigroup.com ADATKEZELŐ

[1]Ha:

а). az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát azon időszak alatt, amely ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő ellenőrizhesse a szóban forgó adatok pontosságát

b). a feldolgozás jogellenes, és az érintett nem engedélyezi a személyes adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását

c). akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra feldolgozási célokból, ha az érintettnek be kell szereznie a személyes adatokat valamely jogának jogi eljárásban történő biztosításához, gyakorlásához vagy védelméhez

d). az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint kifogásolja az adatfeldolgozást, miközben várja a döntést arról, hogy az adatkezelő jogos érdekei megelőzik-e az érintett jogos érdekeit

[1]Ha a feldolgozás a GDPR 6.1.a) pontjának vagy 9.2.a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6.1.b) pontja szerinti szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik.

PRIVACY CLIENTS

INFORMATION ON THE USE OF PERSONAL DATA
ARTICLE 13 AND ARTICLE 26 OF THE 2016/679 (EU) REGULATION (“GDPR”)
(Marketing)

JOINT CONTROLLERS:

– GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L., registration number with the Trade Registry of Bucharest J40/6080/2009, fiscal identification number RO 25578361, in the person of its legal representative (“Gi”)
– BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L., registration number with the Trade Registry of Bucharest J40/2768/1999, fiscal identification number RO 11577960, in the person of its legal representative (‘BMR”)

Both acting as Gi Group companies (“Companies”)

Same contact addressRomania, Bucharest, Arh. Louis Blanc St., 5th Floor, 1st District;

Same phone: +4 021 231 53 24 Same fax: +4 021 231 53 25 Same e-mail addressro.privacy@gigroup.com

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Address: Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, Italy – in attention of DPO

E-maildpo@gigroup.com

WHY IS YOUR PERSONAL DATA BEING USED AND

WHAT IS THE CONDITION THAT MAKES ITS USE LEGAL?

IS THE CONFERMENT OF THE DATA OBLIGATORY?

1. Regular candidate notification communications

Sending regular communications notifying candidates in administration or for direct information with automated contact procedures (e-mail, sms).

The legal basis that legitimates the use is consent. It remains the intention that consent to the use of the data for the above purposes are completely optional.

2. Marketing the Companies

Sending informative and promotional communications for the services offered by the Companies (temporary work, search and selection) to complete studies and statistical and/or market research or for events organized by the companies, all with traditional contact procedures (letter post, operator calls) and with automated contact procedures (e-mail, sms, mms, instant messaging systems),

The legal basis that legitimates the use is consent. It remains the intention that consent to the use of the data for the above purposes are completely optional.

3. Marketing the other companies of Gi Group

Sending informative and promotional communications for the services offered by the other companies of the Group – located in the EU and outside – (in particular HR consultancy and training, HR administration outsourcing, relocation support, search and selection of personnel, executive search, field marketing), or to complete studies and statistical and/or market research, or for events organized by the companies all with traditional contact procedures (letter post, operator calls) and with automated contract procedures (e-mail, sms, mms, instant messaging systems).

The legal basis that legitimates the use is consent. It remains the intention that consent to the use of the data for the above purposes are completely optional.

Once the conservation periods indicated above have elapsed (the consent is withdrawn), the personal data will be destroyed, deleted or made anonymous, compatible with the technical deletion and back-up procedures.

ADDRESSEES OF THE DATA

The personal data can only be used by the employees of the company departments authorized to use it in that they are engaged in the pursuit of the above activities. These employees have received adequate operating instructions in this regard.

Your personal data may be communicated by the Companies for the pursuit of the purposes set out in point 3 above to the companies of the Group, in Romania or abroad.

Your personal data may also be used by external bodies, expressly nominated as data Processors, which provide the Companies with:

– consultancy services;
– customer database management and maintenance services
– filing services;
– services to enable communications to be posted;
– market research services.

The up to date list containing the addressees is continuously updated and can be made available at our head office or by sending an e-mail to ro.privacy@gigroup.com .

RIGHTS OF THOSE CONCERNED

Those concerned can ask the Joint Controllers for access to the data, its deletion, the correction of incorrect data and the addition to incomplete data as well as the limitation of the use in the cases set out in article 18 of the GDPR.

Those concerned have the right to object at any time in whole or in part to the use of the data needed for the legitimate pursuit of the interests of the Joint Controllers.

Those concerned are also entitled, if the conditions for exercising the right of portability as referred to in article 20 of the GDPR are in place, to receive the data provided to the Joint Controllers in a structured format in common use that can be read by automatic devices, as well as if technically feasible to transmit it to other controllers without hindrance.

These concerned have the right to submit complaints to the appropriate control Authority (particularly in the Member State in which they habitually reside or work or the State in which the alleged violation took place).

These rights may be exercised by writing by post, to the address indicated above, or by e-mail to the following e-mail address: ro.privacy@gigroup.com. It remains the intention that, when the request is submitted by electronic means, the information will be provided in an electronic format in common use.

RIGHT TO OBJECT TO DIRECT MARKETING PURPOSES

Those concerned have the right to object at any time to the use of the personal data that they consider to be used for direct marketing purposes, by writing by post to the address indicated above and/or by e-mail to the following e-mail address: ro.privacy@gigroup.com and/or by clicking on the appropriate links contained in the communications that will be sent to them.

WITHDRAWAL OF THE CONSENT

Those concerned have the right to object at any time to the use of the personal data that they consider to be used for direct marketing purposes, by writing by post to the address indicated above and/or by e-mail to the following e-mail address: ro.privacy@gigroup.com and/or by clicking on the appropriate links contained in the communications that will be sent to them.

Withdrawal of the consent does not prejudice the legality of the use based on the consent that you provided before the withdrawal.

COOKIE POLICY

The www.wyser.ro (hereafter called the “Site”) uses cookies. Cookies are strings of text created by a server and stored on the hard disc of the computer or on any device employed by the user to access Internet (smartphone, tablet, etc.) which are then retransmitted upon subsequent accesses to Internet of the user.

The cookies allow information to be gathered about the navigation conducted by the user on the Site, for example to record the language preferences or the currency chosen by the user for a purchase, and to offer them on the subsequent visit to make the Site easier to use.

The cookies can be stored permanently on the computer of the user and can have a variable duration (so-called persistent cookies), but can also vanish upon closing the browser or have a limited duration (so-called session cookies).

The cookies can be installed from the Site being visited (so-called 1st-party cookies) or can be installed from other web sites (so-called 3rd-party cookies).

The Site uses 1st-party cookies, 3rd-party cookies and other similar technologies, as described in more detail below.

Navigation cookies

The Site uses cookies that guarantee efficient navigation and use of the Site, as well as function cookies that enable the users to exploit personalization offered by the Site, such as automatically entering the password to access the reserved areas of the Site and recognising the navigation language or other preferences chosen during the previous visits.

Analytics cookies

The Site uses Google Analytics cookies to gather information, in an aggregated form, on the number of users that visit the Site and on the way of using it, in order to produce general statistics on the service and on site use, without the possibility of tracing the identity of the individual user. Google Analytics settings allow the data to be shared with Google in order to use the following services: i) Benchmarking, namely taking part in the collection of anonymous data that makes the state of the data easier to understand; ii) Technical assistance, to enable Google to provide assistance and iii) Account experts, in order to allow Google marketing experts to provide suggestions for improving configuration and analysis.

For more details and information visit the page of the provider here.

Through predefined setting, the analytics cookies use the entire IP address of the users of the web site to provide geographical data of a general nature in the processes.

Google Analytics cookies can be disabled by downloading a specific plug-in of the browser that can be accessed here.

Social cookies

The Site uses 3rd-party cookies that allow the users to interact with social networks (Facebook, Twitter, You Tube, etc.) and in particular to share the contents of the site by means of the above-mentioned social networks.

Profiling cookies

The Site does not use profiling cookies with which it is possible to note the preferences declared during each visit and to create profiles that enable messages to be sent targeted at the preferences and interests of the user.

The right to object to or refuse cookies

Typically, cookies are classified as «temporary» or «permanent».
The «temporary» cookies do not stay on the computer after leaving the Site or after closing the browser.

The Site uses «temporary» cookies. The aggregate information collected enables the traffic models of the Site to be analysed. In this way it is possible to improve the Site by modifying it or by personalising its contents and thereby making it easier to use.

The Site also uses «permanent» cookies that, by virtue of their nature, remain however on the computers of the visitors to be retransmitted to the Site upon the next visit of the users themselves. These cookies enable the Site to be navigated and its functions to be personalised, keeping a record of the services requested and the pages visited on previous sessions.

The «permanent» cookies are stored on the device of the user, connected to the IP address of the device, for a maximum period of 30 days. The user can remove the «permanent» cookies manually.

Most of the browsers automatically accept cookies in a predefined manner. However if the preferences of the browser are set in an appropriate way, it is possible to refuse them or accept them selectively.

The procedures offered by the main browsers to object to cookies being recorded on the user’s hard disc, by configuring the navigation browser in such a way as to disable the cookies, are shown below:

After this operation, however, some functions of the web pages might not be performed correctly.

For information on the use of cookies by FacebookYou TubeTwitter and LinkedIn, please consult  FacebookGoogleTwitter and LinkedIn sites.

To keep track of the collection of data for the purposes of the analysis conducted by Google Analytics cookies, users are invited to visit the page of Google Analytics opt-out browser add-on or, if they want to, they can disable these cookies by downloading the specific plug-in of the browser that can be found therein.

The data collected by using cookies is processed by Barnett McCall Recruitment Srl and Gi Group Staffing Company Srl.

This data may also be used by companies in our confidence that carry out tasks of a technical and administrative nature. These companies collaborate with us directly and take the role of processor.

The information collected by using Google cookies will not be transferred outside the European Union. The data collected by using the cookies will not be distributed.